Niedziela29.11.2020
0°C

KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZA

KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZA (proszę o udostępnianie)

z dnia 20 października 2020 r.

 

W związku z trwającą epidemią SARS-COV-2

od dnia 21 października 2020 r. (środa) do odwołania

Urząd Miejski w Piszu jest zamknięty dla interesantów.

W celu załatwienia sprawy prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub listowny.

Korespondencję kierowaną do Urzędu można również wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu.

Obsługa Interesantów w Urzędzie Miejskim w Piszu

przy ul. Gustawa Gizewiusza 5

zostaje ograniczona wyłącznie do Punktu Obsługi Interesanta

URZĄD STANU CYWILNEGO - Zgłoszenie urodzenia dziecka oraz odpis z aktu stanu cywilnego można wykonać przez profil zaufany - www.epuap.gov.pl.

Interesanci będą przyjmowani tylko w nagłych sytuacjach – sporządzenie aktu zgonu.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 87 423 28 96.

Apelujemy by poniższe sprawy załatwiać za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

• sprawy meldunkowe - tel. 87 42 41 219

• sprawy z zakresu dowodów osobistych - tel 87 42 41 220

• wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i spisu wyborców- tel. 87 42 41 219

• wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ceidg.gov.pl - tel. 87 42 41 208

• w sprawach podatkowych – tel. 87 42 41 212, 87 42 41 213

• w innych sprawach – tel. 87 42-41-200

Ponadto odwołane zostają wszystkie spotkania, które miały odbyć się w Urzędzie Miejskim w Piszu. Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie oraz on-line.

Wróć